Televizyon Dizi Pusulası Dizi Eleştirisinin Temelleri

Zehra İpşiroğlu’nun kaleme aldığı “ Televizyon Dizi Pusulası” isimli çalışmayı kendisinden dinlemeye ne dersiniz?

“Dizi Pusulası” bir tür tanıklık kitabı. Son yıllarda yazdığım tiyatro oyunlarımdan araştırmalarıma değin bütün kitaplarım gibi yaşadığım döneme tanıklık etme eğiliminden doğdu. Tanıklığı yaşadıklarımı alımlama, çözümleme, yorumlama ve bunları yazılı olarak belgeleyerek okuyucuyla paylaşma olarak tanımlıyorum.Tanıklık uzaktan bakışı koşulluyor, tanıklık ettiğimiz olayların ne kadar içinde olursak olalım, dışına çıkarak, mesafe alarak bakmayı… Bu kitaptaki tanıklığıma yer yer izleyiciyi de, izleyici görüşlerini ve tepkilerini de katıyorum.

“Dizi Pusulası” iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde örneklerle dizi alımlaması ve dizi eleştirisinin temelleri üzerinde durulduğu gibi eleştirel bakışın farkındalığımızı nasıl geliştirebileceği gösteriliyor. İkinci bölümde dizileri sadece toplumsal cinsiyet açısından inceliyorum. Bu da temel eleştirinin dışında ideoloji eleştirisine de yol açıyor. İkinci bölümün sonunda yer alan soruşturma ise diziler aracılığıyla toplumsal cinsiyet alanındaki duruşumuzu mercek altına alıyor.

Bu kitaptaki amacım hem yerli TV dizilerini eleştirel düzlemde irdelemek hem de yerli diziler aracılığıyla kendi toplumumu, bu toplumdaki insanların düşünce biçimlerini, duruşlarını, sorunlarını, hayallerini, çatışmalarını, korkularını ve zihniyetlerini, bu zihniyetin ardında yatan ideolojileri daha iyi kavramak.