Beno Kuryel: Bilme Arzusu

Bilme Arzusu birey/toplum bütünlüğünden yola çıkarak çizgisel olmayan bir düşünce tarzıyla insanın iç dünyasını ve çevre dinamiklerini inceliyor. Kıskançlık, özgüvenli olma, motive etme, başarılı olma kavramlarını sorguluyor. “Doğrusal” bir önerme olan “özgüven” yerine, “doğrusal olmayan” bir başka önermeye, başka bir deyişle “farkındalığa”, yer vermeye, matematiğin yüceltilmesinin kültürel arka planına ve matematik kaygısına bakmaya davet ediyor okuru.

Doğa evrenin sonsuz bileşenlerinden yalnızca biridir. İnsan da doğanın bir bileşenidir. Uçsuz bucaksız bir varoluşa kafa yormaya çalışırız. Doğayla ilişkimiz nasıldır? Doğal mıdır? Toplumsal mıdır? Toplumsalın deviniminde yaşarız. Toplumsallık, bireyi yaratır. Birey de toplumu yapılandırır. Toplumla birey arasında karşılıklı bir etkileşim vardır ama simetrik değildir. İnsanın iç dünyası da benzer örnekler barındırır. Örneğin en tanıdık duygulardan olan kıskançlık kıskancında yaşanan narsisizm ve eksiklenme duyguları zıt ama simetrik değildir. Çünkü simetrik olsaydı aralarında çatışma olmazdı. Asimetrik yapılanma, çatışmayı doğurur. Bu duygu çatışmasında da mizaç örülür.

Prof.Dr. Beno Kuryel, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünde farklı ders işleyiş teknikleri, bilim ve felsefe üzerine sohbetleri ile öğrencilerin en sevdiği ve merak duyduğu hocalardan biri olmuş, dekanlık yaptığı dönemde Mühendislik Fakültesi’ne dönüşüm getirmiştir. Lisans programında verdiği Mühendislik matematiği derslerinin yanı sıra yüksek lisansta Nonlineer Matematik ve Kaos dersini açarak bir ilke imza atmış, Öğrenimin Taosu, Yaşamın Ağı, Bilim Teknoloji ve Toplum kitaplarının çevirmenliğini yapmıştır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Prof. Kuryel, Ege Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde, özellikle Tıp Fakültesi, TMMOB’nin teknik ve kültürel etkinliklerinde, çeşitli okullarda matematik ve bilim tarihiyle felsefesi ve de psikanaliz üzerine sayısız seminer vermiş, eğitim öğretim sürecine getirdiği eleştirileri, felsefe ile bilimi bütünleştiren yaklaşımı ve güçlü retoriği ile her alandan, çok fazla insana ulaşmıştır.

Bilme Arzusu, Prof. Benyo Kuryel’in bu seminerlerin ardından kaleme aldığı makaleleri de içeren, aşktan futbola, bilimden teknolojiye, matematik kaygısından bilimsel devrimlere dek yaşamın içerden dışarıya pek çok farklı konularını çizgisel olmayan dinamik bir bakış açısıyla bir araya getirerek okuyucuya sonsuzluğun, farkındalığın ve bilme arzusunun kapılarını aralıyor.