Ahval-i Entelijansi – Dersaadet

Cenubî Garbda Sükût Berkemal…

Meclis-i Mebusan’da bir münakaşadır gidior. Melmeked muharebe meydanına dönmüş. Her gün gelen nümayişhevadisleri milleti bedbaht, bizar etmiş. Cebhanelikler infilak edior, eşkıya yol kesior, ekalliyedler alenen kıyam eylior, beşinci kol azmış, muharrirler bir âlem olmuş. Kefere ile işbirliği edeni de az değil. Peki bu ahval ve şerait altında melmekedin münevveri ne edior ne eylior?! Bu mevzuyu şöyle bir muaheze edeyim, bir mercek altına alayım dedim. Ne mümkün aziz kâriler ne mümkün?! Melmekedin münevveri sankim buhar olub uçmuş, sankim sırra kadem basmış; tek bir tanesi ortalıkda yok.

marquis2Bizim Muineddin Efendi’nin kulağı delikdir. Çukurcuma’daki sahaf ve dahi antikacı dükkânına gelen gideni çok olur. Oralarda entelijansiyanın derin münakaşaları yapılır. Bu işi bilse bilse Muineddin Efendi bilir deyib bir tilifon edeyim dedim. Muineddin Efendi’ye hicapla sordum. “Muineddin Efendi, Muineddin Efendi; Melmeked yangın yerine dönmüş nerede bu dövletin münevveri, nerede bu milletin makûs talihini yenecek entelijansiyası? Ne eder ne eyler bu zevat? Gün bugün değil midir? İlla da bizim ‘kalkın ey ehl-i vetan!’ dememizi mi beklerler?”

3303492153_a935338f6c_mMuineddin Efendi ilk evvel dikkatlice dinledi. Bilahare cehaletime şaşmış bir halde usulca mevzuyu izah etdi: “Azizim Marquis d’Istambulin malumâliniz olsa gerek; nasıl ki ecdadımız Osmanoğulları Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i yaylak olarak kullaniorsa; münevverimiz de asri zemanlarda Cihangir’i kışlak, Gümüşlük’ü yaylak olarak kullanmakdadır. Binanaleyh mevsimlerden yaz dolayısıyla, hepiceğinin Gümüşlük’de olduğunu tahmin etmekdeyim. Filhakika ivedi bir mevzu bahis konusu ise ‘tutsuit’ oraya intikal etmenizi tavsiye ederim. Hepiceğini orada derdest vaziyetde bulacağınızdan adım gibi eminim!”

O may gad!” dedim tilifon ahizesini kapatırkene. Nasıl da bunu akıl edememişdim?! Melmekedin münevveri vakansı kendine zehir zindan etmiş, Bodrum’un nahiyelerinden Gümüşlük’de istiareye yatmış milletin bekası içün cansiperane çalışmalara gömülmüş solüsyonlar ariordu muhakkak. Derhal melmekedimizin müstesna sayfiyelerinin ekserisinin yer aldığı Cenubî Garb’a intikal ederek vaziyet ve ahvali tetkik etmem gerektiğine kanaat getirdim.

images 2

Allah selamet versin yeni nesilden mükemmel yetişmiş, Frengistanda tahsil terbiye görmüş, münevver, ruşen, marifetli bir cins-i latif olan, sizden iyi olmasın hemşirem kadar sevdiğim bir neşriyadcım vardır. İsm-i âlisi Funfun Kardashian’dır. Sakın ola aklınıza bir şübhe düşmeye; Kim Kardashian ilâ hiçbir münasebeti yoktur. Sadece isim benzerliği. İşte o Kardashian kızımızı aradım. Nasıl gidilir bu Gümüşlük denen sayfiyeye deyu sormak içün? Tilifonda hayretten donakaldı:

O la la!… Size inanamiorum Marquis d’Istambulin. Siz ceridenizde entelijansiya köşesini işgal ediorsunuz lakin entelijansiyanın her sene vakansa nasıl gitdiğini bilmiorsunuz?! İnkredibıl, inkroyabıl, impasıbıl!… Vakıa ben de şu lahza Gümüşlük’de entelijansiya ilâ beraber uzletdeyim. Derhal size Pegasus Tayyare Kumpanyası’ndan bir tiket ısmarliorum. Gelib sizi havaalanından alicam.” dedi ve kapatdı tilifonu.

images 3Zamane de işte böyle. A be kızım dur bakali romatizmalarım ne diyecek bu kadar uzun bir seyahate, dur bakali enfarktüsüm izin vericek mi tayyareye binmeme. Hem sadık kedim Fitnat ne olucek? Ya narin begonyalarim?! Her ne halt ise; daha ben tilifonu kapatalı yarım saat olmadan kapı çaldı ve tiketim eve kadar geldi. Ne yapalım, hekimlere haber vermeden hazırlanıb revan olduk yola. İstikamet cenubî garb. Melmekedin güzide sayfiyesi Gümüşlük!

Pegasus Tayyare Kumpanyası da bir âlem. Malûm biz eski nesil, tayyareye alışkın değiliz. Bodrum’a uçarkene tansiyonum çıkmasın mı? Bir bardak su isteyecek olduk, bir haftalık telifimiz de ona gitti. Her ne halt ise; tayyaremiz muvaffakiyetle Bodrum’a indi. Eksik olmasın Funfun Kardashian kızımız da beni karşılamaya gelmiş. Lakin o da ne; Funfun bir kıyafette gelmiş ki vallahi de billahi de tillahi hemencenek kendimi tomofilden içeri atdım. Bi gören olur deyu. Yahu kızım evladım, bu şortlar bu ecnebi kıyafetleri, bu alafranga usuller nedir?! İnsan bir kombinezon da mı giymez?! Vallahi diyeceğidim; son anda dilimi tuttum. Hulasa Funfun kızım beni derekap Gümüşlük’e atıverdi. Bir de ne göreyim; hakikaten de entelijansiya kompletmon orada! Yazarlar, çizerler, gazatacılar, ressamlar, sinemacılar, tiyatoracılar… Aklınıza gelen herkeşler! Placlara sereserpe Havva anamız gibi yayılmış cins-i latifler, etrafta tekneler, şezlonglara uzanmış ahu ceylanlar, yanlarında içki kokteylleri, ben diyeyim ki Cihangir’in yarısı orada siz deyin tamamı.

Abe Funfun kızım melmekedin hal-i pür melali bu vaziyetteykene bilumum münevveran burada toplaşmış ne edior ne eylior böyle? Bunlar melmekedde olan bitenden hiç küşüm çekmezler mi deyu soracak oldum. Başladı annatmaya Funfun kızım. Tabii ki de büyük acı çekiorlarmış! Melmekedde olan bitenden dolayı kederlenmemek mümkün müymüş? Ünlü yazarlarımızdan bilmem kim evine yeni yapılan şöminenin bacası düzgün çekmior deyu bunalıma girmiş, her gün Bodrum’a psikologa gidiormuş, bir sinema sen’atcımız ise köpeğinin testislerinde çıkan beni aldırmak için ameliyat günü almış baytardan, zebah akşam ağliormuş, menşur ve de meşhur bir tiyatoracımıza Mimoza restoranda üç gün sonraya rezervasyon vermişler deyu depreyşına girmiş, insan içine çikamiormuş, bir başka menşur artistimiz ise Gümüşlük Kulüp’te kapıda tanınmadı diye Piar kumpanyasına mahkeme açmayı düşünüormuş. Hepsi bu mu? Hâşâ! Soğan Sarmısak’da yer bulmanın imkânsızlığı, Limon’da park yeri kifayetsiz deyu çekilen acılar, günbatımını en iyi gören yeri kapmak içün verilen mücadeleler, çıkan nizalar,  balık restoranlarındaki fiyat tarifesinin Şanzelize’yi solda sıfır bırakması, selülit problematikleri, sintine salmanın etiği, çiftlik balıklarının deniz ürünlerindeki lezzetleri toptan dönüştürmesi sorunsalı, sit alanlarına villa yapmak için orman yakmanın faidesinin olub olmayacağı paradoksu, zeytinyağı kültürünün erdemleri, arkeolocik kazılarda cins-i latiflerin alacağı vazifelerin türü, kalamarın pişirilme usulleri hakkındaki ideolocik ayrışmalar, tesettür mayosu ile plajda görülen ilk zevata karşı takınılacak tavır, Gümüşlüğü saran yosunların inkişafı, Jazz Kafe’deki konserlerin ortasından yaya geçişi olmasının sen’ata verdiği zararlar, Gümüşlük Hotel’in sahile çıkışında Mavi’nin lokalini kullanması karşılığı husule gelen istikrazlar ve daha neler neler…

imagesFunfun kızım anlattı da anlattı. Tam ağzımı açtım aziz karındaşım Mithat Cemal Kuntay’ın o ünlü vecizesini terennüm edeceğim, “Bu melmeked adam olmaz!” diyeceğim bir de bakdım Funfun kızım denize girmek içün soyunior. “Eüzübillahimineşşeytanirracim” diye ağzımın içinde yuvarlandı lakırdılar. Kafamı beri tarafa çevirecek oldum. Lakin şeytanın melekleri; nam-ı diğer cinler bir mıknatıs gibin aldı gözlerimi sanki onun ardına çevirdi. Yarabbi o ne mâbad?! İmdi neden Funfun’a Kardashian diyollar onu çat deyu anlayıverdim. Kim Kardashian halt etmiş onun yanında. Benim gibin bir ihtiyarın bile malafatından cereyanlar geçmeye başladığında ise anladım ki cümle entelijansiya gibin Gümüşlük hevasına girmekdeyim.

Ol lahza anladım ki melmekedin hiç değilse bir köşesinde işler yolunda: Cenubî garbda sükût berkemal…

Entelijansiya Şimdi Bunları İçior: The Glenlivet Whisky – Klasik Yeni Rakı – Tuborg Malt Bira – Bomonti Şişe Bira – Mariachi Tequila – Kavaklıdere, Côtes d’Avanos, Narince/Chardonnay, Cappadocia 2010 (White) – Golden Virginia Tobacco

Marquis d’istambulin